ผู้อำนวยการ

นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)
fb.โรงเรียนเทพาลัย


  หน้าแรก     ผลงานโรงเรียน 

ผลงานโรงเรียน
ผลงานโรงเรียน  
  1. รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
  2. รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย และคุณภาพสุขอนามัยดี ระดับดีเด่น งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ปี พ.ศ. 2559
  3. รางวับสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2559
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษาตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559
  5. รางวัลยอดเยี่ยมห้องสมุด 3D โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559
  6. รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ ตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ ปี   พ.ศ. 2560       
  1. เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560
  2. รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

        9.  ได้รับการตรวจสอบยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว                                            โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
 
คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.173.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,510,917

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
Tel : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.