ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพาลัย

ผู้อำนวยการ

นายธนยศ ปะเสทะกัง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)

  หน้าแรก     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67  

 

  1. เด็กหญิงดารุณี นาประจัด เด็กหญิงมนัสนันท์ บุบผาลา เด็กหญิงฐิติวรรณ ฮวบขุนทด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองขนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประปวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 –ม.3 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ   
  
2.  เด็กหญิงอรอุมา ประภาสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3

3. นายคมกริช กำปังสันเทียะ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-6

4. นางสาวเบญจมาศ จันทร์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3

5. นายปรเมศ ดุมกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-6

คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.120.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 799,390

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
Tel : 0-4408-1091   Fax : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.