ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพาลัย

ผู้อำนวยการ

นายธนยศ ปะเสทะกัง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)

  หน้าแรก     งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 68) 

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 68)
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 68)  

  รางวัลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์


1. เด็กหญิงอรอุมา ประภาสรณ์ ม.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3

2.  นายปรเมศ ดุมกลาง ม.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-6

3.  นายคมกริช กำปังสันเทียะ ม.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-6

คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.120.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 799,298

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
Tel : 0-4408-1091   Fax : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.