ผู้อำนวยการ

นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)
fb.โรงเรียนเทพาลัย


  หน้าแรก     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

1.       นางสาวกิตติวดี มนขลัง, นางสาวจุฑามาศ มูลนอก, นางสาวชลธิชา กวดนอก, นางสาวศศิวิมล เพียงสูงเนิน, นายณัฐวุฒิ เกนอก ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

2.       นายคมกริช  กำปังสันเทียะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

      3. เด็กหญิงภัทรธิดา เชื่อมกลาง, นายวิทยา กลมกลาง,
         นางสาวภิพิชชาพร แก้วไพฑูรย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ 
         แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

      4. เด็กหญิงอารียา โชคพิมาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน
         เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

      5. นางสาวพวงชมพู สุขสนวน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
         วรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.
6

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
 
คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.173.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,510,951

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
Tel : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.