ผู้อำนวยการ

นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)
fb.โรงเรียนเทพาลัย


  หน้าแรก     คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา  


นายประทีป ล้ำกลาง (นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย)
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย)
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายกวีวัฒน์ รัตนวิชัย
ผู้แทนองค์กรชุมชน


นายสงวน รัตนวัน (กำนันตำบลเทพาลัย)
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น


นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลาง ครู คศ.3 (กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)
ผู้แทนครู


พระอธิการธีรพล โคตมสิสฺโส
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


นายเจษฎา ดุ้งกลาง
ผู้แทนผู้ปกครอง


นางสาวจิตติมา แก้วยงกต
ผู้แทนศิษย์เก่า


นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
 
คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.173.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,510,998

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
Tel : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.