ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพาลัย

ผู้อำนวยการ

นายธนยศ ปะเสทะกัง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 เอกสารงานกิจการนักเรียน
 เอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
     วิสัยทัศน์โรงเรียนดาวน์โหลด
     Logbook teacher 2561-1ดาวน์โหลด
     PowerPoint_หลักเกณฑ์ใหม่_(ว_21-2560)ดาวน์โหลด
     sar รายงานผลการปฏิบัติงานครูโรงเรียนเทพาลัยดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง ID Planดาวน์โหลด
     report ID PLAN เทพาลัยดาวน์โหลด
     ID Planดาวน์โหลด
 เอกสารกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
     แผนปฏิบัติการเทพาลัย 2561ดาวน์โหลด
     วิสัยทัศน์โรงเรียนดาวน์โหลด
 เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
     โครงร่างงานวิจัยดาวน์โหลด
     แบบรายงานผลการทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มการหาค่า IOCดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มรายงานวิเคราะห์นักเรียนและข้อสอบดาวน์โหลด
     แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ดาวน์โหลด
     กำหนดการสอนดาวน์โหลด
คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.120.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 799,365

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
Tel : 0-4408-1091   Fax : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.