ผู้อำนวยการ

นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)
fb.โรงเรียนเทพาลัย


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 เอกสารงานกิจการนักเรียน
 เอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
     วิสัยทัศน์โรงเรียนดาวน์โหลด
     Logbook teacher 2561-1ดาวน์โหลด
     PowerPoint_หลักเกณฑ์ใหม่_(ว_21-2560)ดาวน์โหลด
     sar รายงานผลการปฏิบัติงานครูโรงเรียนเทพาลัยดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง ID Planดาวน์โหลด
     report ID PLAN เทพาลัยดาวน์โหลด
     ID Planดาวน์โหลด
 เอกสารกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
     แผนปฏิบัติการเทพาลัย 2561ดาวน์โหลด
     วิสัยทัศน์โรงเรียนดาวน์โหลด
 เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
     โครงร่างงานวิจัยดาวน์โหลด
     แบบรายงานผลการทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มการหาค่า IOCดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มรายงานวิเคราะห์นักเรียนและข้อสอบดาวน์โหลด
     แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ดาวน์โหลด
     กำหนดการสอนดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
 
คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.239.173.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,510,965

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
Tel : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.