ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพาลัย

ผู้อำนวยการ

นายธนยศ ปะเสทะกัง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)

  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563  
      

      โรงเรียนเทพาลัย นำโดย นายธนยศ ปะเสทะกัง ผู้อำนวยการ และงานลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทพาลัย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีเพิ่มเติม ฝึกการเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม
ประกาศโดย : โรงเรียนเทพาลัย
วันที่ประกาศ : 2564-03-21
คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.227.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 760,169

แผน63
แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
Tel : 0-4408-1091   Fax : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.