ผู้อำนวยการ

นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)
fb.โรงเรียนเทพาลัย


  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  
  ประวัติ        

    โรงเรียนเทพาลัย  ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 78 ไร่ เดิมเป็นโรงเรียนสาขา   ของโรงเรียนเมืองคง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2536 นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคงปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนเมืองคง สาขาเทพาลัย
             วันที่  4  มกราคม  2537  นายอุดม สุทธิวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคงปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารโรงเรียนเมืองคง สาขาเทพาลัย ต่อมา     วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทพาลัย มี นายอุดม  สุทธิวรรณ เป็นผู้บริหารคนแรกในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย 
              วันที่ 2 ธันวาคม 2548 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทพาลัย จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551
               วันที่ 11 มกราคม 2553 นายมนัส  แดงสระน้อย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   เทพาลัย จนถึง 12 ธ้นวาคม 2554
          
     วันที่ 6 ธันวาคม 2554 นายบันเทิง ทรงประโคน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   เทพาลัย จนถึง 18 มีนาคม 2557

                วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายวิเชียร ทองคลี่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เทพาลัยจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

                วันที่ 14 ตุลาคม 2559  นายชูชาติ อยู่สอาด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัยจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563
                วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายธนยศ ปะเสทะกัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัยจนถึงปัจจุบัน


ประกาศโดย :
วันที่ประกาศ : 2020-04-13

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
 
คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.173.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,510,975

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
Tel : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.