ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพาลัย

ผู้อำนวยการ

นายธนยศ ปะเสทะกัง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)

  หน้าแรก     คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา  
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพาลัย        


นายประทีป ล้ำกลาง (นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย)
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย)
ผู้ทรงคุณวุฒินายกวีวัฒน์ รัตนวิชัย
ผู้แทนองค์กรชุมชนนายสงวน รัตนวัน (กำนันตำบลเทพาลัย)
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น


นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลาง ครู คศ.3 (กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)
ผู้แทนครูพระอธิการธีรพล โคตมสิสฺโส
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์นายเจษฎา ดุ้งกลาง
ผู้แทนผู้ปกครองนางสาวจิตติมา แก้วยงกต
ผู้แทนศิษย์เก่านายธนยศ ปะเสทะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
(กศ.ม.บริหารการศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ


ประกาศโดย :
วันที่ประกาศ : 2021-01-27

คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.120.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 799,406

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
Tel : 0-4408-1091   Fax : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.