ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพาลัย

ผู้อำนวยการ

นายธนยศ ปะเสทะกัง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)

  หน้าแรก     ผลงานครู 

ผลงานครู
ผลงานครู  
  ผลงานครู        

ผลงานดีเด่นด้านครู

      1. นางขวัญใจ ฉิมนอก ครู คศ.3 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2559

      2. นางขวัญใจ ฉิมนอก ครู คศ.3 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2560
 

 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563

       1. นางขวัญใจ ฉิมนอก ครู คศ.3

      2. นางสร้อยทอง วงศ์ศิลา ครู คศ.2

      3. นางสาวสายฝน ชัยกาศ ครู คศ.1
 

รางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา 2563

      1. นายอนุสรณ์ เตียศิริ ครู คศ.3

     2. นางขวัญใจ ฉิมนอก ครู คศ.3 ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ สังคมฯ

     3. นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลาง ครู คศ.3 ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

     4. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ กลมกลาง ครู คศ.3 ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

     5. นางสาวราวตรี พันพรม ครู คศ.1 ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ
         เทคโนโลยี


ประกาศโดย :
วันที่ประกาศ : 2021-01-27

คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.120.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 799,317

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
Tel : 0-4408-1091   Fax : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.