ผู้อำนวยการ

นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)
fb.โรงเรียนเทพาลัย


  หน้าแรก     ผลงานครู 

ผลงานครู
ผลงานครู  
  ผลงานครู        

ผลงานดีเด่นด้านครู

      1. นางขวัญใจ ฉิมนอก ครู คศ.3 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2559

      2. นางขวัญใจ ฉิมนอก ครู คศ.3 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2560
 

 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563

       1. นางขวัญใจ ฉิมนอก ครู คศ.3

      2. นางสร้อยทอง วงศ์ศิลา ครู คศ.2

      3. นางสาวสายฝน ชัยกาศ ครู คศ.1
 

รางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา 2563

      1. นายอนุสรณ์ เตียศิริ ครู คศ.3

     2. นางขวัญใจ ฉิมนอก ครู คศ.3 ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ สังคมฯ

     3. นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลาง ครู คศ.3 ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

     4. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ กลมกลาง ครู คศ.3 ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

     5. นางสาวราวตรี พันพรม ครู คศ.1 ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ
         เทคโนโลยี


ประกาศโดย :
วันที่ประกาศ : 2021-01-27

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
 
คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.173.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,510,921

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
Tel : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.